Продължете към съдържанието

Кога се декларират доходите от продажба на недвижим имот?

  Доходите от продажба на имот следва да бъдат декларирани, както и всички останали, установени от закона, независимо дали това е жилище, офис, търговски обект, гараж или друг вид. Научете важна информация по темата от екипа на xnvd.bg, които споделят кога се декларират тези доходи, къде и в кои случаи данъкът не е дължим. Особености относно… Прочетете повече »Кога се декларират доходите от продажба на недвижим имот?

  Какво е важно да знаем, като потребители на финансови услуги

   Финансовите услуги представляват такива, които са свързани с управлението на парите. Те се извършват от редица организации. Всяка от финансовите институции предлага голям набор от услуги и продукти за потребителите, които формират определени задължения и права. Какво трябва да знаете за регулацията им и интересите ви като клиенти? Научете в следващите редове. Кои организации предлагат… Прочетете повече »Какво е важно да знаем, като потребители на финансови услуги

   Инвестиционни стратегии за малки и средни предприятия в България

    В основата на успеха на малките и средните предприятия в България, предвид голямата конкуренция във всяка ниша, е формиране на правилна инвестиционна стратегия, която включва всички важни аспекти от планирането – капитал, рискове, анализи,дивиденти, устойчивост, стартъп бюджет, приходи, разходи и други показатели за конкурентоспособност и възвръщаемост. Научете повече за предприятията и начините им за растеж… Прочетете повече »Инвестиционни стратегии за малки и средни предприятия в България

    10 съвета за избор на най-добрата застраховка гражданска отговорност

     Непредвидени обстоятелства и ситуации, като ПТП, могат да възникнат винаги при шофиране, дори и по ваша вина. В такива случаи е необходимо да бъдете отговорни както към себе си, така и към останалите участници в движението, като сключите застраховка Гражданска отговорност. Но как да изберете най-добрата възможност? Екипът на I&G Brokers дава 10 съвета при… Прочетете повече »10 съвета за избор на най-добрата застраховка гражданска отговорност

     Предимствата на обзаведените апартаменти

      Предимствата на обзаведените апартаменти за продажба в София: Защо са привлекателни за потенциалните купувачи? София, като бързо развиващ се град, предлага разнообразие от възможности, особено когато става въпрос за имоти. Обзаведените апартаменти за продажба са станали един от топ изборите на потенциалните купувачи. Нека разгледаме защо. Практичност и удобство Едно от най-големите предимства на такъв… Прочетете повече »Предимствата на обзаведените апартаменти

      Банков надзор

       По какъв начин БНБ осъществява надзор върху банковата система в България? БНБ упражнява надзор върху дейността на банките и на клоновете на чуждестранните банки у нас. Тя има право да изисква от тях да й предоставят всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място. При… Прочетете повече »Банков надзор

       Валутни курсове

        Как се определят обменните курсове на чуждестранните валути? Обменните валутни курсове на чуждестранните валути се изчисляват на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото, като за източник се използват публикуваните от Европейската централна банка курсове на еврото към същите валути за съответния ден. Курсовете се закръгляват до шест значещи цифри, като броят на чуждестранните… Прочетете повече »Валутни курсове

        Централен кредитен регистър

         Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо или юридическо лице? По реда на чл. 21 от Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка информация относно… Прочетете повече »Централен кредитен регистър

         Депозитни продукти

          1. Какво представлява разплащателната сметка? Разплащателната сметка е сметката, която банката води за съхранение на пари на свой клиент, като той може да тегли и внася, да нарежда суми и получава средства по всяко време, без ограничение, поради което лихвата по разплащателната сметка е по-ниска в сравнение с тази, която банката би предложила на клиента… Прочетете повече »Депозитни продукти

          Кредитни продукти

           1. Какво представляват потребителските кредити? Потребителските кредити представляват кредити, предоставени на клиенти-физически лица, за финансиране на текущи нужди, в т. ч. покупката на стоки и/или услуги. Потребителските кредити обикновено се отпускат за по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може да е поръчителство, работна заплата, залог на движимо имущество и други, или комбинация от… Прочетете повече »Кредитни продукти