Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Какво е важно да знаем, като потребители на финансови услуги

Какво е важно да знаем, като потребители на финансови услуги

  Финансовите услуги представляват такива, които са свързани с управлението на парите. Те се извършват от редица организации.

  Всяка от финансовите институции предлага голям набор от услуги и продукти за потребителите, които формират определени задължения и права. Какво трябва да знаете за регулацията им и интересите ви като клиенти?

  Научете в следващите редове.

  Кои организации предлагат финансови услуги?

  Основните институции са:

  • банки – предлагат финансови услуги, които се изразяват с отпускане на заеми, извършване на депозити, трансфериране на средства от една в друга сметка, възможност за ползване на инвестиционни продукти и други;
  • кредитните институции – възможност за ползване на кредитни продукти и получаване на заеми;
  • застрахователните компании – подсигуряване на неприкосновеността чрез различни видове застраховки за имущество, здраве, превозни средства и други. За целта се представят застрахователни полици с определена валидност, в замяна на премия към застраховател;
  • пенсионните фондове – тук се включва управление на пенсионни активи.

  Важно е да се запознаете със законодателството, за да защитите правата си, за да избегнете санкции и да сведете кредитния риск до минимум.

  Съвети за защита на правата на потребителите на финансови услуги

  За да защитите максимално добре правата си като клиенти на тези организации и институции, трябва да се запознаете със законодателството и регулациите. Основните съвети, които даваме са следните.

  Разберете продуктите преди да се възползвате от тях

  Ще откриете много и различни финансови продукти, от които може да се възползвате – застраховки, кредити, ипотеки и други. Важно е да се запознаете с текущите регулации, правата и задълженията ви като клиенти, както и условията на всяко предложение.

  Правилно управление на риска

  Разбирането на рисковете и изграждане на правилна стратегия за минимизирането им е много важно за защита на интересите ви като клиенти.

  Запознайте се с общия регламент за защита на данните (GDPR)

  Опознайте регулациите и законите за защита на личните данни.Това е важна стъпка към делегирането на правата на клиентите и по-етичното поведение от страна на различните институции. GDPR е законодателен акт, който важи за Европейския съюз. Регулацията цели спазването на важни принципи, като прозрачност на действията, легитимност, интегритет и поверителност.