Продължете към съдържанието

Банкови платежни карти и електронно банкиране

    1. Какво представлява банковата платежна карта /банкова карта/? Банковата платежна карта е вид електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен начин. Банковата карта се издава към банкова разплащателна сметка и се използва за отдалечен достъп до средствата по тази сметка и/или до предварително определен кредитен лимит, договорен между… Прочетете повече »Банкови платежни карти и електронно банкиране

    Разплащания

      1. Какво представлява кредитния превод? Кредитният превод се извършва по нареждане на наредителя, въз основа на което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя. 2. Какво представлява директния дебит? Превод чрез директен дебит се извършва при условие, че платецът предварително е дал съгласието си преводът да се извърши от неговата… Прочетете повече »Разплащания