Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Стратегии за успешно инвестиране в акции

Стратегии за успешно инвестиране в акции

  Добрата стратегия за търговия с акции може да окаже значително влияние върху вашата инвестиция, тъй като ще можете да вземате висококачествени търговски решения. Броят на съществуващите стратегии за търговия може да изглежда обезсърчителен, ако все още сте нов на фондовия пазар. Въпреки това е уместно да се отбележи, че този брой гарантира, че хорФинансови иновации в дигиталната епохаа от всички сфери на живота могат да участват активно на финансовите пазари. Тази статия ще обясни различни стратегии за търговия с акции, за да можете да определите коя работи за вас и да инвестирате успешно на фондовия пазар.

  Акценти и ключови изводи

  • Ефективните стратегии за търговия на фондовия пазар играят решаваща роля за подобряване на вашите инвестиционни резултати. Трябва да се отбележи, че други фактори като икономически тенденции, настроения на инвеститорите и индивидуално представяне на компанията също влияят върху успеха на инвестициите в акции.
  • Разбирането как работи фондовият пазар е много важно при избора на най-добрата стратегия за акции.
  • Диверсифицирането на вашето портфолио помага за смекчаване на рисковете, свързани със загуби от една инвестиция.
  • Не е достатъчно да наблюдавате ефективността на акциите си; също така коригирайте стратегията си за търговия с акции, когато е необходимо.

  Разбиране на фондовия пазар

  Фондовият пазар играе жизненоважна роля в глобалната икономика. Това е публичен пазар, който съществува за покупка и продажба на акции, облигации и други финансови инструменти. За да успеете на фондовия пазар, трябва да разберете как работи борсовата търговия. Можете да направите това чрез:

  • Проучване на фондовия пазар.
  • Следване на опитни борсови търговци и копиране на техните стилове на търговия. Това също ще ви даде достъп до някои съвети за фондовия пазар.
  • Проследяване на тенденциите на фондовия пазар, за да сме в крак с нововъзникващите концепции.

  Публично търгуваните акции на фондовия пазар могат да се търгуват или чрез централизирани борси, или извън борсата.

  Основи на инвестирането на фондовия пазар

  Акциите представляват частична собственост на притежателя в една или няколко компании. Акциите, от друга страна, се отнасят до една единица собственост в компания.

  Ако сте инвестирали в акции, имате портфолио от акции на различни компании.

  Инвестирането в акции е чудесен начин да накарате парите си да растат с течение на времето. Първо трябва да си поставите ясна инвестиционна цел въз основа на сумата, която трябва да инвестирате.

  След като направите това, трябва да изберете посредничество, за предпочитане онлайн посредничество, което е удобно за потребителя и има инвестиционни опции, които са удобни за вас. След това създайте брокерска сметка.

  Брокерските компании действат като посредници и свързват купувачи и продавачи за извършване на транзакции за акции и други финансови инструменти.

  Акционерите представляват собствениците на компанията. Увеличаването или намаляването на стойността на бизнеса се превръща в покачване или намаляване на стойността на акциите.

  Облигациите са инвестиционни опции, чрез които инвеститор дава пари назаем на корпорация или правителство за определен период в замяна на редовни лихвени плащания.

  Когато купувате облигация, вие давате заем на страна, известна като емитент, която може да бъде компания или правителство.

  В замяна емитентът обещава да ви плати определен лихвен процент (%) по време на живота на облигацията и да изплати главницата, когато стане дължима след определен период.

  Когато хората говорят, че фондовият пазар върви нагоре и надолу или има стабилно или слабо представяне на акциите, това показва състоянието на фондовия пазар, както се разкрива от пазарните индекси.

  Борсовите индекси измерват промените в цените на акциите на различни компании. Борсовият индекс се определя чрез изчисляване на цените на определени акции в сравнение с други избрани акции.

  Това е инструмент, широко използван от инвеститорите за сравняване на възвръщаемостта на конкретни инвестиции в акции и за описване на пазарното състояние.

  Когато избирате акция, в която да инвестирате, трябва да разгледате нейната историческа волатилност, за да определите относителния риск на потенциална сделка.

  Значението на стратегията на фондовия пазар

  Разработването на ефективна стратегия за фондовия пазар помага по различни начини, включително:

  • Вземане на информирани инвестиционни решения.
  • Стремеж към оптимизирана възвръщаемост в рамките на вашата толерантност към риск.
  • Управление на потенциални рискове, свързани с борсовата търговия.

  Стратегиите на фондовия пазар са ориентирани към целите и по този начин ви водят в съответствие с целите, които сте си поставили.

  Освен това те също ви предупреждават за размера на инвестицията, която можете да направите. Това е така, защото фактори като инфлация и волатилност се вземат предвид при изготвянето на вашата инвестиционна стратегия.

  По този начин, като изберете жизнеспособна стратегия за търговия с акции, можете да намалите рисковете, свързани с търговията с акции, особено високата волатилност.

  Ключови стратегии на фондовия пазар

  Когато търгувате на фондовия пазар​, ще срещнете няколко стратегии за търговия, които могат да ви насочат. При избора на метод имайте предвид, че:

  • Стратегия, която работи за друг човек, може да не работи за вас и обратното.
  • От решаващо значение е да вземете предвид фактори като ресурсите, с които разполагате, ежедневните си ангажименти и вашия тип личност.

  Стратегия за купуване и задържане

  Стратегията за купуване и задържане включва закупуване на акции или други ценни книжа и задържането им, като не се продават за дълги периоди, понякога в продължение на десетилетия.

  Това е форма на пасивна инвестиция, която се фокусира върху дългосрочен план и не печели от времето на пазара и краткосрочните пазарни колебания.

  Има минимален риск тази стратегия да се провали поради тактически грешки от ваша страна. Тактически грешки могат да възникнат в краткосрочната стратегия, когато купувате и продавате редовно.

  Ето пример за това как работи стратегията купи и задръж. Ако през януари 2008 г. бяхте закупили 100 акции на Apple (AAPL) по $7 на акция и бяхте задържали акциите, без да ги продавате до август 2021 г., когато цената на акциите се покачи до $151 на акция, щяхте да имате възвръщаемост от около 2000% в малко над 13 години.

  Инвестиране на стойност

  Инвестирането на стойност е инвестиционна стратегия, която има за цел да идентифицира и закупи подценени акции с намерението да ги държи, докато истинската им стойност бъде разпозната на пазара. Всичко е свързано с купуването на акции на ниски цени и продажбата им на високи цени.

  Инвестирането на стойност има две основни концепции: подценяване и надценяване. Стойностните инвеститори определят една акция като подценена, когато се търгува на цена, която е по-ниска от присъщата й стойност. Обратно, когато една акция се търгува на цена, по-висока от присъщата й стойност, тя се счита за надценена.

  Инвестиране в растеж

  Инвестирането в растеж е стратегия на фондовия пазар, която се фокусира върху увеличаване на капитала на инвеститора. Това включва инвестиране в акции за растеж на малки компании или компании с висок растеж.

  Компаниите с висок растеж са тези, чиито печалби се очаква да се увеличат над средните в сравнение с други компании в тяхната индустрия или общия фондов пазар. Компаниите с висок растеж обикновено се характеризират с:

  • Значителни и последователни увеличения на приходите и печалбите.
  • Силни показатели за потенциал за бъдещ растеж, като разрушителни иновации, големи пазарни възможности, ръст на продажбите и способен мениджърски екип.

  Основните ползи от инвестирането в растеж са по-висока потенциална възвръщаемост на инвестициите, увеличение на капитала и по-добри дългосрочни перспективи.

  Инвестиране на дивиденти

  Инвестирането в дивиденти включва закупуване на акции на компании, които плащат редовни дивиденти. Дивидентите са периодични плащания, изплащани на акционерите от печалбата на компанията.

  Тази стратегия е доста популярна, защото може да ви осигури като инвеститор редовен източник на доходи. Освен това има потенциал за дългосрочен растеж.

  Въпреки че инвестицията в дивиденти може да бъде добра стратегия за инвестиране в акции, ако търсите редовен доход и растеж, важно е да се отбележи, че само някои компании плащат дивиденти.

  Решението за изплащане на дивиденти е по преценка на управленския екип на дружеството, обикновено неговите директори.

  Освен това размерът на дивидента, който трябва да бъде изплатен, не е гарантиран, тъй като може да варира от период на период. Ако планирате да инвестирате в дивидентни акции, трябва да търсите компании, които могат да се похвалят с постоянен и предвидим дългосрочен потенциал за растеж на приходите, силни парични потоци, ниски коефициенти на дълг и конкурентна сила.

  Стратегия за търговия с новини

  Търговията с новини е стратегия за търговия с акции, която се възползва от възможностите, които възникват на пазарите, когато съответните икономически доклади попаднат в заглавията на новините.

  За да бъдете успешен търговец на новинарски акции, търсете най-подходящите новини, тъй като някои новини може да са подвеждащи и неподходящи за търговия.

  Също така е препоръчително да отделите време, когато отваряте сделка. Устойте на желанието да търгувате с новинарски акции веднага щом новините бъдат пуснати. Не основавайте решението си да закупите акция единствено на анализа на данните в отчета, без да направите вашите констатации.

  Стратегия за търговия в края на деня

  Стратегията за търговия с акции в края на деня включва търговия близо до затварянето на пазарите.

  Като търговец в края на деня вие ставате активни, когато стане ясно, че цената в края на деня ще се „уталожи“ или ще затвори. Тази търговска стратегия изисква да анализирате ценовото действие в сравнение с движението на цените от предишния ден, за да спекулирате как може да се движи цената.

  Някои от предимствата на стратегията за търговия в края на деня са намален стрес, по-нисък риск от загуби поради неочаквани пазарни събития и възможността да търгувате акции, дори ако имате други ангажименти.

  Стратегия за дневна търговия

  Дневната търговия е актът на покупка и продажба на акции в рамките на един ден или дори няколко пъти на ден.

  Тази стратегия се възползва от малки движения на цените и може да бъде доходоносна, ако се използва добре. Въпреки това може да бъде рисковано, ако не се разбере правилно.

  По дефиниция дневната търговия не изисква сделката да бъде оставена отворена през нощта. По този начин дневният търговец отваря само краткосрочни сделки, които обикновено продължават около 1 до 4 часа през деня.

  Тренд търговска стратегия

  Търговията с тенденции е стратегия за търговия с акции, която включва улавяне на печалби чрез разглеждане на импулса на акцията, когато се движи в определена посока, независимо дали нагоре, надолу или настрани.

  Тя ви позволява да идентифицирате пазарните тенденции възможно най-бързо и да излезете от пазара, преди те да се обърнат.

  Фалшиви сигнали и удари са някои от недостатъците на тази стратегия. Това се случва, когато цената временно се обърне, преди да възобнови тенденцията.

  Изпълнение на вашата стратегия за фондовия пазар

  След като изберете стратегия за акции, с която се чувствате комфортно, следващата важна стъпка е нейното прилагане. Планът, който сте приели, трябва да бъде такъв, с който можете да се придържате през цялото време.

  Не трябва да купувате акции и да решавате кога да ги продадете, без да имате подходящ план. Имайте предвид следното, докато прилагате стратегията си за фондовия пазар:

  • Никога не вземайте решения за инвестиране в акции в момента. Винаги следвайте система.
  • Няма място за паника. Винаги си напомняйте, че ако се случи нещо ужасно, след това може да се случи нещо добро.
  • Всеки път, когато промените стратегията си, запазете старата версия. Помислете дали да го прегледате отново.

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *