Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Обединена Българска Банка

Обединена Българска Банка

  Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

  Основен акционер
  Национална банка на Гърция (NBG) – 99,9%

  Кореспондентски отношения
  с 742 банки, включително 707 в чужбина и 35 в страната; 21 кореспондентски сметки

  Клонова мрежа:
  Над 240 структурни единици в цялата страна

  Банкови услуги:

  • кредити в лева и чуждестранна валута
  • депозити в лева и чуждестранна валута
  • валутни операции
  • бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
  • електронно банкиране
  • кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
  • операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
  • разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
  • инкасови на парични средства
  • банкови гаранции и акредитиви
  • търговия с ценни книжа
  • депозитарни/попечителски услуги
  • парични преводи чрез Western Union

  Членства и други:

  • Асоциация на банките в България
  • Българска фондова борса
  • Централен депозитар
  • Юропей Интернешънъл
  • ВИЗА Интернешънъл
  • Джей Си Би (JCB)
  • С.У.И.Ф.Т.
  • IIF (Институт за международни финанси) – Световна асоциация на финансовите институции
  • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
  • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
  • Агент на Western Union

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *