Продължете към съдържанието

УниКредит Булбанк

  УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд. лева към края на юни 2011 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. 1964 г. – Булбанк е учредена като Българска външнотърговска банка (БВБ), със 100% държавно участие и седалище в… Прочетете повече »УниКредит Булбанк

  Централен кредитен регистър

   Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо или юридическо лице? По реда на чл. 21 от Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка информация относно… Прочетете повече »Централен кредитен регистър

   Разплащания

    1. Какво представлява кредитния превод? Кредитният превод се извършва по нареждане на наредителя, въз основа на което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя. 2. Какво представлява директния дебит? Превод чрез директен дебит се извършва при условие, че платецът предварително е дал съгласието си преводът да се извърши от неговата… Прочетете повече »Разплащания