Форум 2010

Осми международен финансов форум

Осми международен финансов форум

Фондация „Банки Инвестиции Пари”, съвместно с Атлантическият Клуб в България и M3 Communications Group, организират осмия Международен финансов форум „Банки Инвестиции Пари” в периода 7-9 юни 2010 г. в хотел Шератон, София.

Изхождайки от позицията, че България се нуждае от дългосрочна стратегия за растеж на икономиката и стабилност във финансовата сфера, организаторите ще поставят на дневен ред приоритетни теми за държавата. Заедно ще потърсим отговор на предизвикателствата пред финансовия сектор, ще обсъдим въвеждането на новите правила за регулация и приоритетите на ЕС. Лектори са актуални експерти от българските и чуждестранните финансово-икономически среди.

Тема на конференцията

20 години ново банково дело в България. Опитът и ролята на финансовия сектор у нас за възстановяване от кризата

Наградени в отделните конкурсни категории

Финансов продукт на годината
Комбиниран спестовен продукт на годината - Пощенска Банка
Най-добър продукт "Иновативност и качество" - МКБ Юнионбанк
Комбиниран финансов продукт на годината - Societe Generale Експресбанк
Най-добър финансов продукт - Пощенска Банка
Кредитен продукт на годината - Емпорики Банк България
Застрахователен продукт на годината - ЗД Бул Инс
Най-добър финансов продукт - СИБАНК
Инвестиционен кредитен продукт на годината - СИБАНК
Финансова институция на годината
Най-добра банка - УниКредит Булбанк
Най-популярна банка - Банка ДСК
Най-бързо развиваща се банка - Пощенска Банка
Най-сигурна банка - УниКредит Булбанк
Най-добро пенсионноосигурително дружество - ПОК Доверие
Най-добра общозастрахователна компания - ЗАД Алианц България
Най-печеливша банка - ПроКредит Банк България
Най-печеливша банка - Интернешънъл Асет Банк
Специални награди
Финансова институция с най-голям обем на инвестиции - УниКредит Булбанк
Държава най-голям инвеститор в България - Холандия
Най-голям чуждестранен корпоративен инвеститор - Алстом Пауър България
Най-добър ритейлър на парични преводи - Moneygram
Най-конкурентноспособна компания - Атаро Клима
Най-перспективен и иновационен проект - Белчев Моторс

За първи път в изложението

test

Изхождайки от позицията, че България се нуждае от дългосрочна стратегия за растеж на икономиката и стабилност във финансовата сфера, организаторите ще поставят на дневен ред приоритетни теми за държавата. Заедно ще потърсим отговор на предизвикателствата пред финансовия сектор, ще обсъдим въвеждането на новите правила за регулация и приоритетите на ЕС. Лектори са актуални експерти от българските и чуждестранните финансово-икономически среди.Предстоящи форуми


Последни Добавени