Финансова институция на годината

УниКредит Булбанк

Най-добра банка за 2009 г.

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк

Най-сигурна банка за 2009 г.

УниКредит Булбанк

Най-печеливша банка за 2009 г.

ПроКредит Банк България

Интернешънъл Асет Банк

ПроКредит Банк България
Интернешънъл Асет Банк
Пощенска Банка

Най-бързо развиваща се банка за 2009 г.

Пощенска Банка

Банка ДСК

Най-популярна банка за 2009 г.

Банка ДСК

ЗАД Алианц България

Най-добра общозастрахователна компания за 2009 г.

ЗАД Алианц България

ПОК Доверие

Най-добро пенсионноосигурително дружество за 2009 г.

ПОК Доверие

Финансов продукт на годината

Най-добър финансов продукт за 2010 г.

Пощенска Банка с продукт „СпестИнвест”

СИБАНК с продукт „Бизнес прогноза”

Пощенска Банка
СИБАНК
Societe Generale Експресбанк

Комбиниран финансов продукт на годината за 2010 г.

"Спокойствие"

МКБ Юнионбанк

Най-добър продукт "Иновативност и качество" за 2010 г.

Ипотечен кредит "Домът"

Пощенска Банка

Комбиниран спестовен продукт на годината за 2010 г.

"СпестИнвест"

Емпорики Банк България

Кредитен продукт на годината за 2010 г.

Ипотечен кредит с фиксирана лихва

СИБАНК

Инвестиционен кредитен продукт на годината за 2010 г.

"Бизнес прогноза"

ЗД Бул Инс

Застрахователен продукт на годината за 2010 г.

"Хит-Вип-Класик" Каско

Специални награди

УниКредит Булбанк

Финансова институция с най-голям обем на инвестиции за 2009 г.

УниКредит Булбанк
Наградата се връчва съвместно с Българска Агенция за Инвестиции

Държава най-голям инвеститор в България за 2009 г.

Холандия
Наградата се връчва съвместно с Българска Агенция за Инвестиции

Най-голям чуждестранен корпоративен инвеститор за 2009 г.

Алстом Пауър България
Наградата се връчва съвместно с Българската Агенция за Инвестиции

Най-добър ритейлър на парични преводи за 2009 г.

Moneygram
Представляван от Фактор И.Н.

Най-конкурентноспособна компания за 2009 г.

Атаро Клима
Най-конкурентноспособна компания, отрасъл Машиностроене.
Наградата се връчва съвместно с Българска Агенция за Кредитен Рейтинг.

Най-перспективен и иновационен проект за 2010 г.

"Електромобил и станция за зареждане" на Белчев МоторсПредстоящи форуми


Последни Добавени