Продукти

Филтър

  • Депозит "Форекс"

    Депозит ФОРЕКС е срочен депозит, който Ви позволява  в рамките на договорения срок да променяте валутата, в която първоначално сте открили депозита.

  • Депозит Рокада

    Авансово получаване на лихвата при откриване на депозита. Атрактивна годишна лихва в евро и лева.

  • ДСК Инвест “Злато и Петрол” 2011

    ДСК Инвест “Злато и Петрол” представлява едногодишен структуриран депозит в евро, който гарантира на 100% инвестираните средства и дава възможност за допълнителна доходност до 24,295%.Предстоящи форуми


Последни Добавени