Продукти обратно

1,910
Комбинирана застрахователна полица „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ” Комбинирана застрахователна полица „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ”

Комбинирана застрахователна полица „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ”

Страница на продукта


Срок на застраховката: 12 месеца

Застрахователна премия е платима еднократно или на четири равни разсрочени вноски, без завишение на оферираните от нас застрахователни премии.

Сключване на застраховката: Максимално облекчен начин на сключване на застраховката, без извършване на предварителен оглед.

Булстрад Виена Иншурънс Груп предлага комбиниране на голям брой рискове, предоставящи оптимално покритие за недвижимото и движимото имущество на застрахования.

Булстрад Виена Иншурънс Груп дава възможност на своите клиенти да сключат застраховката  с различни застрахователни суми, или в зависимост от конкретното желание на Застрахования.

Булстрад Виена Иншурънс Груп предоставя възможност срещу заплащане на допълнителна премия застрахователното покритие.

Други продукти от ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп

Няма намерени съвпадения Виж още Застрахователни Продукти


Предстоящи форуми


Последни Добавени