Продукти обратно

2,907
Застраховка "ХИТ КАСКО" на ЗД "БУЛ ИНС" АД Застраховка "ХИТ КАСКО" на ЗД "БУЛ ИНС" АД

Застраховка "ХИТ КАСКО" на ЗД "БУЛ ИНС" АД

Страница на продукта


  • С прилагане на авансов бонус за липса на щети, ЗД "БУЛ ИНС" АД дава възможност на своите клиенти, които се чувстват уверени водачи и добри стопани на мпс, при липса на заведени щети през времетраенето на сключения застрахователен договор, да се възползват от реално допълнително намаление на дължимата премия по сключен застрахователен договор с 25%;
  • Ползване на безплатна пътна помощ след настъпило застрахователно събитие и наличие на покрит риск по полицата;
  • "Основна застрахователна премия" е застрахователна премия, определена съгласно действащата тарифа на ЗД "БУЛ ИНС" АДкъм момента на сключване на застрахователния договор;
  • „Намалена застрахователна премия” представлява основната застрахователна премия, редуцирана при първоначалното сключване на застрахователния договор с определения от ЗД "БУЛ ИНС" АД 5% допълнителен авансов бонус за липса на щети;
  • Това, което клиентите на ЗД "БУЛ ИНС" АД, избрали този продукт, трябва да знаят е, че при завеждане на щета в следствие на настъпило застрахователно събитие по условията на сключената застрахователна полица, намалената с авансовия бонус за липса на щети застрахователнапремия, се коригира до размера на основната премия, като разликата става дължима и се заплаща от клиента, освен в случаите на осигурен регрес;
  • ЗД "БУЛ ИНС" АД пристъпва към ликвидация на щета, заведена в следствие застрахователно събитие по условията на застраховка "ХИТ КАСКО", след като клиентът заплати дължимата част от намалената с 25% основна премия по авансов бонус за липса на щети.

Други продукти от ЗД Бул Инс

Няма намерени съвпадения Виж още Застрахователни Продукти


Предстоящи форуми


Последни Добавени