Продукти обратно

3,279
ДЗИ АКТИВ+ ДЗИ АКТИВ+

КАКВО ИЗБИРАТЕ?

  • Валутата – застраховката се сключва в евро или лева;
  • Срок на застраховката – срока може да бъде между 5 и 30 години;
  • Размера на застрахователната сума;
  • Начина за внасяне на застрахователните премии. Застрахователната премия e годишна, с възможност за месечно и тримесечно разсрочване или еднократно заплащане;
  • Допълнителни (избираеми) застрахователни покрития – Пакет “Злополука”, Пакет „Временна неработоспособност”, Пакет „Болничен престой вследствие злополука” и Пакет “Особено Тежки Заболявания”;
  • Начина за получаване на застрахователната сума в края на периода – еднократно или във вид на гарантирана рента;
  • Опция за годишна индексация на Застрахователната сума и съответно на дължимите периодични премии по застраховката.

Други продукти от ЗАД ДЗИ

Няма намерени съвпадения Виж още Застрахователни Продукти


Предстоящи форуми


Последни Добавени