Продукти обратно

5,245
ОББ ОББ

Промоционален ипотечен кредит с фиксирана лихва от ОББ

Страница на продукта

Обединена Българска Банка
 

До 31.01.2012 можете да кандидатствате за ипотечен кредит за покупка на жилищен имот и да се възползвате от специалното предложение с по-ниски лихви в лева!

ПРОМОЦИЯ:  Всички ипотечни кредити на ОББ са без такса за кандидатстване и без такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година за молби подадени до 31.01.2012.

ОББ Ви предлага ипотечен кредит за покупка на жилище с:

 • 6,5% фиксирана лихва в лева за 1-вата година
 • без такса за кандидатстване
 • без такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година от срока на кредита
 • висок максимален размер на кредита до 500 000 лева
 • дълъг срок на изплащане до 35 години
 • предварително одобрение до 1 ден
 • възможност за включване в застрахователна програма „Защита на дома и семейството” с комплексно покритие „Имущество и Живот”

Финансиране на:

 • Покупка на жилищен имот
 • Рефинансиране на ипотечен кредит за покупка на жилищен имот

Условия на кредита

 • Размер: до 500 000 лева
 • Срок: до 35 години
 • Валута: лева

Обезпечение: ипотека върху жилищен имот

Такси:

 • Такса оценка на имота – 110 лв. (за апартамент)
 • Такса за изготвяне на правно становище и представителство на банката при учредяване на ипотека – 100 лв. без ДДС
 • Еднократна такса за усвояване при ползване на пакет „Комфорт” – 0.50% от размера на кредита
 • Годишна такса за управление, платима месечно върху остатъка по кредита – 0.50%

При кредит от 80 000 лв. за срок от 30 г. и фиксирана лихва 6.50% за 1-вата година и 7.90% променлива лихва за остатъчния срок на кредита при сметка „Комфорт”: 1) без включена застраховка - ГПР: 8.63%, месечна вноска по креди- та 532.24 лв. за 1-вата година, а за остатъчния срок на кредита 607.97 лв.; обща дължима сума 218 359.88лв. 2) с включена застрахователна програма „Защита на дома и семейството” - ГПР: 9,48%, месечна вноска 578.50 лв. за 1-вата година и 650.31 лв. за остатъчния срок на кредита; обща дължима сума 233 650.77 лв

Застраховка:

ОББ Ви предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството” с комплексно покритие „Имущество и Живот”.

За да може да кандидатствате за предварително одобрение и да Ви съдействаме в останалите стъпки за получаване на ипотечен кредит заповядайте в клоновете на ОББ с лична карта и документ за доход.

Пълна информация за продукта както и за възможността да рефинансирате ипотечен кредит със същата цел отпуснат от друга банка при гореописаните условия можете да получите във всеки клон на ОББ и на тел: 0700 117 17.

Други продукти от Обединена Българска Банка

 • Депозит "Форекс"

  Депозит ФОРЕКС е срочен депозит, който Ви позволява  в рамките на договорения срок да променяте валутата, в която първоначално сте открили депозита.

Виж още Ипотечни кредити Продукти


Предстоящи форуми


Последни Добавени