Продукти обратно

4,824
Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент

Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент

Страница на продукта


 

„Емпорики Банк – България” ЕАД предоставя специални промоционални условия по ипотечни кредити за физически лица валидни от 01.10.2011г до 31.01.2012г вкл.

  • Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент за първите 3 години – 5,85% и плаващ лихвен процент, базиран на Euribor, за останалия период на кредита (3мес. Euribor + 4,50%), но не по-малко от 7,50%
  • Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент за първите 5 години - 6,35% и плаващ лихвен процент, базиран на Euribor, за останалия период на кредита (3мес. Euribor + 4,50%), но не по-малко от 7,50%
  • Посоченият лихвен процент е валиден при превод на работна заплата по дебитна карта и ползване на кредитна карта, издадени от Банката (годишна такса за картите: Visa Electron – 5 лв.;Visa Classic – 40 лв.; Visa Gold – 60 лв.)
  • Валута на кредита: EUR
  • Максимален срок на кредита: 360 месеца
  • Такса кандидатстване: EUR 40
  • Такса за усвояване – 1.5 % върху главницата (минимум 150 евро)
  • Годишна такса управление - 0.4% върху размера на дължимата сума по главница
  • Без такса предсрочно погасяване със собствени средства при погасяване до 15 % от размера на остатъчната главница към момента на погасяване при първо погасяване, извършено еднократно в рамките на всяка една година от срока на кредита през периода на фиксираната лихва
  • Нова, по-ниска такса за предсрочно погасяване със собствени средства след изтичане на фиксирания период – 1%;

Годишният процент на разходите (ГПР) изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. ГПР Ви дава възможност да сравните различни предложения за сключване на договор за кредит. При промяна на референтния лихвен процент (Еuribor*) и/или други разходи по кредита, стойността на ГПР ще се промени.

ГПР 7,92% при кредит в размер на 33 000 евро и срок от 18 г., фиксирана лихва за първите 3 г. от срока на кредита в размера на 5,85% и плаваща лихва за останалите години – 3 мес. Euribor + 4,5%, но в общ размер не по-малко от 7,5%; обща дължима сума 60 817,98 евро, общи разходи 27 817,98 евро, размер на месечната вноска за първите 3 г. от кредита 247,42 евро и за останалите –274,43 евро. Посочения ГПР е валиден при действаща застраховка "Живот" за сметка на Кредитополучателя съгласно изискванията на Банката.

За други такси по кредита моля вижте Тарифата на Банката

*Тримесечният Еuribor се определя от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия, обявява се ежедневно и показва базовата лихва на междубанковия паричен пазар в Еврозоната за депозити в евро.

Други продукти от Емпорики Банк България

Няма намерени съвпадения Виж още Ипотечни кредити Продукти


Предстоящи форуми


Последни Добавени