Продукти обратно

2,161
 Блестящи условия за Жилищен крeдит Блестящи условия за Жилищен крeдит

Блестящи условия за Жилищен крeдит

Страница на продукта


Блестящи условия за Жилищен крeдит - с 6.75%* годишна лихва,  безплатно предварително одобрение за 1 ден,  без такса за разглеждане на документи.

По съвместна програма за жилищно кредитиране на Райфайзенбанк (България) ЕАД и Европейския Фонд за Югоизточна Европа, с която получавате:

  • Много изгодна лихва - от 6.75%* годишна променлива лихва
  • Безплатно предварително одобрение на кредита за 1 ден
  • Без такса за разглеждане на документи
  • Избор на срок на погасяване - до 30 години
  • Възможност за предсрочно погасяване без такси, при погасяване със собствени средства на суми над 2 000 евро след третата година от усвояването на кредита
  • Гратисен период за изплащане на главницата - до 12 месеца

Промоцията е валидна за нови искания за кредит подадени до 30.09.2011

* Лихвата е валидна при ползване на застраховка на кредитни вноски, пакети „Злополука” или „Живот” за срок от 5 год. и се формира на база 6 месечен EURIBOR + фиксирана надбавка. Стойността на 6 месечния EURIBOR, съответно лихвата по кредита се преизчислява и променя от банката два пъти годишно на 15-и октомври и 15-и април.

Други продукти от Райфайзенбанк България

  • Промоция за вашите блестящи идеи!

    Имате блестящи идеи, възползвайте се от промоционално предложение за жилищни кредити с изгодни и гъвкави условия, дългосрочно финансиране при много изгодна лихва, безплатно предварително одобрение на кредита за 1 ден и гратисен период за изплащане на главницата до 12 месеца.

Виж още Ипотечни кредити Продукти


Предстоящи форуми


Последни Добавени