Продукти обратно

3,970
ДСК Инвест “Злато и Петрол” 2011 ДСК Инвест “Злато и Петрол” 2011

ДСК Инвест “Злато и Петрол” 2011

Страница на продукта

Банка ДСК
ДСК Инвест “Злато и Петрол” представлява едногодишен структуриран депозит в евро, който гарантира на 100% инвестираните средства и дава възможност за допълнителна доходност до 24,295%. Депозитът е с фиксиран срок и се състои от гарантирана главница, фиксирана лихва и премия. Премията (или допълнителната доходност) на продукта зависи от представянето на инвестиционната компонента (активът, който стои зад срочния депозит)

Срок на депозита – ДСК Инвест «Злато и Петрол» се състои от три основни периода:

 • период на влогонабиране от 18.04.2011 г. до 17.05.2011 г.
 • период на срочно депозиране от 18.05.2011 г. до 17.05.2012 г.
 • период на спестовен влог – 18.05.2012 г.

Лихвени периоди

 • През периода на влогонабиране получавате 2.8% годишна лихва, която се капитализира в последния ден на изтичане на периода на влогонабиране. В случай, че през периода изтеглите парите си, получавате лихва при отказ (от продукта) в размер на 0.1%.
 • Периодът на срочно депозиране започва на следващия ден след крайната дата на периода на влогонабирането и продължава до заложената крайна дата. През този период получавате основна лихва в размер на 0.1% на годишна база, отделно от премията, която има възможност да получите в края на периода на срочното депозиране. При предсрочно прекратяване на депозита през този период на клиента се начислява такса в размер на 3.5%. Частични тегления не се допускат.
 • Период на безсрочен влог. След периода на срочно депозиране, Банката служебно трансформира всички депозити в безсрочни влогове без издаване на спестовна книжка; Периодът започва на следващия ден след крайната дата на периода на срочно депозиране.

Начин на изплащане на лихвата – лихвата се изплаща на падежа чрез капитализиране, като нейния размер се определя от лихвата през периода на влогонабиране (2.8%), плюс гарантираната лихва от 0.1% на година през периода на срочно депозиране, заедно с допълнителната премия (до 24,295 %), зависеща от представянето на инвестиционната компонента през периода на срочно депозиране.

Няколко важни причини да изберете ДСК Инвест „Злато и Петрол”:

 • Участие на капиталовите пазари без риск за вложените средства
 • Потенциалните доходи от инвестицията са необлагаеми за местни физически лица
 • Възможност за непряка инвестиция в злато и петрол
 • 100% гарантиране на вложенията на падежа
 • Възможност за реализиране на по-висока положителна доходност в сравнение със стандартните депозитни продукти
 • Вашите пари са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Други продукти от Банка ДСК

Виж още Депозити Продукти


Предстоящи форуми


Последни Добавени