Полезно обратно

1,686

Такси и удръжки, събирани от пенсионноосигурителните дружества

Такси и удръжки, събирани от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване към 15.11.2010 г.

Източник: Комисия за Финансов Надзор

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/2010VPFfeestableFIN1511.pdf

 Предстоящи форуми


Последни Добавени