Партньори

 • ЕЛАНА

  ЕЛАНА

  ЕЛАНА е една от най-големите небанкови финансови групи в България с 20-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар.

  ЕЛАНА учредr един от първите инвестиционни посредници, фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара, основа първия фонд за инвестиции в земеделска земя – това са само част от примерите за новаторство и роля в изграждането на българския финансов пазар.

 • Българска агенция за инвестиции

  Българска агенция за инвестиции

  Българската агенция за инвестиции (БАИ) е правителствена агенция за насърчаване на инвестициите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тя е създадена, за да подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.

 • Пощенска банка

  Пощенска банка

  Пощенска банка (с юридическо име "Юробанк И Еф Джи България" АД) е водеща универсална банка в България.

  Пощенска банка (с юридическо наименование Юробанк И Еф Джи България АД) е член на Eurobank EFG Group - европейска банкова организация с активи, възлизащи на общо 87.2 милиарда евро и 22 500 служители, която предлага своите продукти и услуги както чрез мрежата си от над 1 600 локации, така и чрез алтернативни дистрибуционни канали.

 • Българска агенция за кредитен рейтинг

  Българска агенция за кредитен рейтинг

  Българска агенция за кредитен рейтинг е първата българска и третата пълноправна рейтингова агенция, регистрирана в Европейския Съюз.

  БАКР е специализирана в изготвяне на рейтинги на финансови институции, в т.ч. банки, застрахователни дружества, лизингови компании, пенсионно-осигурителни дружества и други, както и на облигационни емисии на публични и частни емитенти. Дейността на Агенцията включва и изготвяне на анализ за кредитоспособността и определяне на кредитен рейтинг на общини, а също и на български дружества в най-разнообразни области – търговия, производство, услуги, енергетика, строителство и други.

 • Българска народна банка

  Българска народна банка

  Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция.

  БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната.

 • Societe Generale Експресбанк

  Societe Generale Експресбанк

  Мисията на Societe Generale Експресбанк е да подкрепя финансовите проекти на клиентите си и да им помага да реализират целите си.

  За да стимулира развитието Societe Generale Експресбанк внедрява модерни банкови практики, въвежда нови технологии и развива програми за обучение на персонала.

  Societe Generale Експресбанк подкрепя всички свои клиенти – индивидуални и специалисти свободни професии, малки и средни предприятия, големи международни компании и инвеститори.

 • Емпорики Банк - България

  Емпорики Банк - България

  Емпорики Банк – България ЕАД е основана под името Българска Инвестиционна Банка през 1994 г. от Европейската Банка за Възстановяване и развитие и група български банки и други акционери. През 1998 г. Емпорики Банк – Гърция придобива контролния пакет акции. От 2003 г. Емпорики Банк – Гърция е основен акционер – 100%. През 2007 г. френската група Креди Агрикол (Le Groupe Crédit Agricole) придобива контролния пакет акции на Емпорики Банк - Гърция.
  Емпорики Банк – България ЕАД притежава пълен банков лиценз за извършване на банкови операции на територията на страната и в чужбина.

 • Българска банка за развитие

  Българска банка за развитие

  Българска банка за развитие е основана през 1999 г. под името Насърчителна банка. Трансформирана е в Българска банка за развитие АД през април 2008 година след приемането на специален закон от Парламента на Република България. Групата на ББР включва и дъщерните дружества Национален гаранционен фонд ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс ЕАД.

 • MoneyGram

  MoneyGram

  MoneyGram обхваща целия свят чрез мрежа от 233,000 местни посредници в 191 държави и територии - което ви предлага истинско удобство и гъвкавост. Затова с MoneyGram никога не сте прекалено далече от място, където да направите бързо и лесно паричен превод.

 • Kreston BulMar

  Kreston BulMar

  Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които могат да осигурят ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес, както в България, така и зад граница.
  Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 20 000 професионалисти.
  Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ на най-висок професионализъм, ангажираност, постоянен растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти.

1 2Предстоящи форуми


Последни Добавени