Новини обратно

4,989
bcra_postbank bcra_postbank

Пощенска банка с дългосрочен рейтинг BBB от БАКР

Пощенска Банка

Страница на новината

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди на Пощенска банка дългосрочен рейтинг BBB и краткосрочен рейтинг А-2 при стабилна перспектива. Това е първата рейтингова оценка на банката направена от БАКР. Агенцията работи на българския пазар от 2002 г., като в момента е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС и присъдените от нея кредитни рейтинги важат в целия ЕС.

Оценката се базира на анализ на дейността и финансовите показатели на банката през последните пет години. БАКР присъжда на „Юробанк И Еф Джи България” инвестиционен рейтинг след обстоен преглед на работата на банката, вземайки предвид високата диверсификация и на кредитния, и на депозитния портфейл, добрата ликвидна позиция и утвърденото място на Пощенска банка сред най-големите банки в страната.

„Получената оценка е от голямо значение за нас, тъй като ще позволи на Пощенска банка да продължи успешно да привлича ресурс в страната и на международните пазари, който да предоставяме на българския бизнес и домакинствата, като по този начин стимулираме възстановяването на икономиката на страната. Доволни сме, че тази добра оценка е направена от експерти със задълбочени познания за българския пазар след сериозен анализ на дейността ни, финансовата ни сила и потенциала ни на българския пазар“, коментира Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения. Рейтинговата скала на БАКР съвпада с тази на Standard & Poor’s.Предстоящи форуми


Последни Добавени