Мениджъри обратно

Николай Костов

Член на СД и Изпълнителен директор

http://www.ffbham.bg/

Николай Костов е изпълнителен директор на ПФБК Асет Мениджмънт от м. март 2004 г. до момента. Николай има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Счетоводство и контрол” и е лицензиран брокер на ценни книжа, сертификат №172-Б, 27.11.1998 г. За периода м. март 2000 г.-м. февруари 2004 г. Николай Костов е главен брокер на Стопанска и инвестиционна банка АД (БРИБАНК АД). За периода м. април 1998 г. - м. март 2004 г. Николай Костов е бил последователно асистент-брокер, брокер и главен брокер в отдел „Търговия” на Стопанска и инвестиционна банка АД (БРИБАНК АД).

Други мениджъри от ПФБК Асет Мениджмънт

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени