Мениджъри обратно

Надежда Михайлова

Член на УС и Прокурист

http://www.rbb.bg

 • Корпоративнo банкиране
 • Малки и средни предприятия
 • Публичен сектор и  институционални клиенти
 • Кеш мениджмънт
 • Факторинг
 • Регионални корпоративни центрове
 • Регионални микроцентрове
 • Други мениджъри от Райфайзенбанк България

  • Момчил Андреев

   Председател на УС и Изпълнителен директор

   Райфайзенбанк България
  • Ани Ангелова

   Член на УС и Изпълнителен директор

   Райфайзенбанк България
  • Моника Фюрнзин

   Член на УС и Изпълнителен директор

   Райфайзенбанк България
  • Ценка Петкова

   Член на УС и Изпълнителен директор

   Райфайзенбанк България
  Виж други


  Предстоящи форуми


  Последни Добавени