Мениджъри обратно

Мая Ойфалош

Член на УС

http://www.fibank.bg

Г-жа Мая Ойфалош е Член на УС и Директор на дирекция "Управление кредитни портфейли на задгранични клонове и дружества".

Започва работа в ПИБ през 1993 г. като кредитен специалист. По-късно е повишена в директор на “Анализи и корпоративни кредити” и е избрана за член на Кредитния съвет на Банката. Преди това г-жа Ойфалош работи като директор на отдел в “Първа западна финансова къща” и като кредитен специалист в “Първа частна банка”. През 2004 г. г-жа Ойфалош е назначена за директор на “Корпоративно банкиране” и избрана за член на Управителния съвет. В началото на 2011 г. е назначена за директор на "Управление кредитни протфейли на задгранични клонове и дружества" и е член на Управителния съвет.

Г-жа Ойфалош не заема други длъжности освен позициите си в Банката.

Други мениджъри от Първа Инвестиционна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени