Мениджъри обратно

Любомир Каримански

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.ibank.bg

Г-н Любомир Каримански е магистър по финанси от УНСС – гр. София. Специализирал е в MasterCard Academy – Гърция, New York University, Ню Йорк, Visa Bankcard Business School – Кеймбридж, Luxemburg Banker’s Training Institute - Люксембург в областите мениджмънт на банкови карти, международни отношения и банкиране на дребно. Преподавател е по основи на финансите и корпоративни финанси в УНСС. Дългогодишен банкер и утвърден мениджър с голям опит в управлението на комплексни проекти в сферата на банковите и финансовите услуги.

Други мениджъри от Инвестбанк

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени