Мениджъри обратно

Александър Димитров

Изпълнителен директор и член на УС

http://www.cibank.bg

Александър Димитров е изпълнителен директор и член на УС на СИБАНК от януари 2008г.
От 2001г. е директор „Управление на риска” в Обединена българска банка АД, където отговаря за управлението на рисковите експозиции, планирането и контрола на капиталовата адекватност и стратегическата ликвидност на банката.

В периода 1999 – 2001г. заема поста директор „Пазари и ликвидност” в Национална банка на Гърция – клон София.
Участва в създаването на ЕТЕВА България АД като дъщерно дружество на на най-голямата гръцка инвестиционна банка ЕТЕBА S.A. и в периода 1999 – 2003г. е член на Съвета на директорите на ЕТЕВА България АД.

Александър Димитров е магистър по финанси от УНСС.
Владее английски, руски и гръцки език.

Други мениджъри от СИБАНК

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени