Мениджъри обратно

Александър Величков

Член на УС

http://www.ccb-sila.com

Александър Величков е юрист по образование. През периода 1994-1997 година последователно работи като юрист в правния отдел на Българо-руската банка и Райфайзенбанк България. През периода 1998-2000 година е съдия в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2000 година е адвокат, вписан в адвокатската колегия в София, и от 2000 година до настоящия момент ръководи Правната дирекция на "ЛУКОЙЛ България"ЕООД.

Други мениджъри от ПОАД ЦКБ-СИЛА

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени