Институции

Филтър
 • ЗОК България Здраве

  Компанията е специализирана в предоставянето на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите на корпоративни клиенти, като поема цялостната здравна грижа за служителите и работниците.

 • ОЗОФ Доверие

  Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" АД е дружество за доброволно здравно осигуряване, лицензирано от Държавната агенция за здравноосигурителен надзор.

 • ЗОФ Медико-21

  "ЗОФ Медико-21” АД е един от първите лицензирани фондове за доброволно здравно осигуряване на територията на Р. България. Той е наследник и продължител на традициите и ценния опит на Здравноосигурителния фонд...

 • Дженерали Закрила Здравно Осигуряване

  Дженерали Закрила е една от водещите компании за здравно осигуряване в България.

 • Общинска здравноосигурителна каса

  Общинска здравноосигурителна каса (ОЗОК) е фонд за доброволно здравно осигуряване, лицензиран по Закона за здравното осигуряване.

 • ЗОФ ДаллБогг: Живот и Здраве

  DallBogg: Живот и Здраве е здравноосигурителен фонд, чиито служители работят в сферата на здравеопазването от 1991 г. Като лидер в иновативното здравно осигуряване, DallBogg: Живот и Здраве предлага съдействие и индивидуални...

 • Евроинс - Здравно осигуряване

  "ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" EАД e еднолично акционерно дружество с едноличен собственик Евроинс Иншурънс Груп ЕАД част от "Еврохолд България" АД.

 • ДЗИ - Здравно осигуряване

  Част от богатия застрахователен портфейл на ДЗИ е и «ДЗИ - Здравно осигуряване» АД, специализирано в доброволното здравно осигуряване.

 • ЗОК Надежда

  ЗОК “Надежда”АД предоставя здравни услуги по шест лицензирани пакета. ЗОК “Надежда”АД  партнира с над 300 лечебни заведения на територията на цялата страната. В изградената мрежа от лечебни заведения...

 • ДОМ - Здраве

  Акционери в „ДОМ-Здраве” АД са 122 физически лица, професионалисти с управленски умения в областта на медицината, здравеопазването и здравното осигуряване, както и четири юридически лица.  “ДОМ-Здраве”...

1 2Предстоящи форуми


Последни Добавени