Институции

Филтър
 • УниКредит Булбанк

  УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд. лева към края на юни 2011 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и...

 • Банка ДСК

  Банка ДСК

  Обслужвайки над три милиона  клиенти, Банка ДСК достига на практика до всяко българско семейство. Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, Банка ДСК има несравнима инфраструктура за предлагане на...

 • Обединена Българска Банка

  Обединена Българска Банка

  Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

 • Райфайзенбанк България

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през юни 1994г. 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ).

 • Пощенска Банка

  Пощенска Банка

  Пощенска банка (с юридическо име "Юробанк И Еф Джи България" АД) е водеща универсална банка в България. Чрез широката си мрежа от над 220 локации банката предлага услуги с най-високо качество на своите клиенти.

 • Първа Инвестиционна Банка

  Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага...

 • Банка Пиреос България

  Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг. Банката...

 • Корпоративна Търговска Банка

  Банката е насочена към предоставянето на професионални нестандартизирани банкови услуги с висока добавена стойност. Нейно отличително предимство е индивидуалния подход към клиентите и осигуряването на комплексно...

 • Societe Generale Експресбанк

  Мисията на Societe Generale Експресбанк е да подкрепя финансовите проекти на клиентите си и да им помага да реализират целите си. За да стимулира развитието Societe Generale Експресбанк внедрява модерни банкови практики, въвежда...

 • Централна Кооперативна Банка

  Централна кооперативна банка АД е учредена през март 1991. В началото нейната основна мисия е да съдейства за развитието на кооперативната система в България. Преминавайки през различни периоди на развитие Банката се...

1 2 3 4Предстоящи форуми


Последни Добавени