Институции

Филтър
 • ЗД Бул Инс

  Дружеството работи на пазара повече от 14 години, като първоначално е регистрирано на 31 август 1995 г. и е сред първите компании на пазара, които получават застрахователен лиценз (16 юли 1998 г.) Стабилността на компанията е...

 • ЗК Уника Живот

  Общозастрахователната компания „УНИКА” АД и животозастрахователната „УНИКА Живот” АД са основани през 1992 г. като частни компании под имената „Витоша” и „Витоша Живот”. Централният офис на...

 • ЗОФ Медико-21

  "ЗОФ Медико-21” АД е един от първите лицензирани фондове за доброволно здравно осигуряване на територията на Р. България. Той е наследник и продължител на традициите и ценния опит на Здравноосигурителния фонд...

 • Интерлийз

  Интерлийз ЕАД е българска лизингова компания член на Групата на Национална Банка на Гърция.

 • МАРШ

  Marsh & McLennan Companies (MMC) е световна фирма за предоставяне на професионални услуги с повече от 54,000 служители, които обслужват клиенти в над 100 държави.

 • ДСК Управление на активи

  ДСК Управление на активи АД е с предмет на дейност управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

 • ОББ Факторинг

  ОББ Факторинг ЕООД е дружество регистрирано през 2009 година с предмет на дейност факторинг услуги, състоящи се в придобиване на търговски вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги,...

 • Ти Би Ай Кредит

  Ти Би Ай Кредит ЕАД принадлежи към финансовата група TBIF Financial Services.

 • Ти Би Ай Еф Груп

  TBIF Financial Services Group е водеща финансова група в България.

 • Форем Консултинг

  Форем Консултинг е водеща независима компания за услуги в областта на корпоративните финанси и управленското консултиране в България и на Балканите.

3 4 5 6 7 8 9Предстоящи форуми


Последни Добавени