Институции

Филтър
 • Ти Би Ай Асет Мениджмънт

  Управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт е компания от Групата Ти Би Ай, която предлага инвестиционни продукти и услуги за местни и международни индивидуални и институционални клиенти.

 • ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп

  Булстрад е търговска марка с над 46 годишна история, наложила се като символ на  доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар. Булстрад предлага над 100 вида застраховки, предназначени за...

 • ЗАД ДЗИ

  ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с национално покритие. Дружеството присъства, както в големите градове, така и в по-малки населени места на територията на цялата страна. Традиционнио ДЗИ е...

 • ОЗОФ Доверие

  Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" АД е дружество за доброволно здравно осигуряване, лицензирано от Държавната агенция за здравноосигурителен надзор.

 • Райфайзен Лизинг България

  Райфайзен Лизинг България е собственост на Райфайзен Лизинг Интернешънъл, Виена.

 • Райфайзен Факторинг

  РАЙФАЙЗЕН ФАКТОРИНГ ЕООД, регистрирано през август 2007 година, 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

 • Изи Асет Мениджмънт

  Изи Асет Мениджмънт АД е 100% собственост на български предприемачи и е една от най-динамично развиващите се небанкови кредитни институции в България.

 • Еврохолд България

  Еврохолд е водеща българска компания, оперираща на Балканите и фокусирана в предлагането на небанкови финансови услуги, управление на активи, общо застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили. Успешното...

 • Raiffeisen Investment България

  Raiffeisen Investment България е водеща консултантска компания в областта на сливания и придобивания и инвестиционно банкиране.

 • Обединена Българска Банка

  Обединена Българска Банка

  Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

2 3 4 5 6 7 8Предстоящи форуми


Последни Добавени