Институции

Филтър
 • Фонд Имоти

  Фонд Имоти е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

 • Софарма Имоти

  Софарма Имоти АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

 • Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт

  Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт (Intercapital Property Development – ICPD) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел – АДСИЦ (REIT), за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със...

 • И Ар Джи Капитал-3

  Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти.

 • Агро Финанс

  Агро Финанс АДСИЦ е лицензирано акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти.

 • Кепитъл Мениджмънт

  Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания.

 • СЕАФ България

  СЕАФ България присъства на българския финансов пазар от 1994.

 • Райфайзен Асет Мениджмънт

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България). Дружеството е сред лидерите на пазара на управление на активи и е първото управляващо дружество на българския пазар, което...

 • УниКредит Булбанк

  УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд. лева към края на юни 2011 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и...

 • ДЗИ - Общо застраховане

  ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с национално покритие. Дружеството присъства, както в големите градове, така и в по-малки населени места на територията на цялата страна. ДЗИ е част от...

1 2 3 4 5 6 7Предстоящи форуми


Последни Добавени