Институции

Филтър
 • Съгласие Асет Мениджмънт

  "Съгласие Асет Мениджмънт” АД е управляващо дружество, специализирано в управлението на активи.

 • Болкан Капитал Мениджмънт

  Управляващо дружество "Болкан Капитал Мениджмънт" АД управлява както портфейли на договорни фондове така и портфейли на институционални и индивидуални инвеститори.

 • ПФБК Асет Мениджмънт

  Предметът на дейност включва управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

 • КД Инвестмънтс

  КД Инвестмънтс ЕАД е основано и регистрирано като ЕАД в съответствие с Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицензирано от Комисия за Финансов Надзор.

 • Златен лев Капитал

  УД “Златен лев Капитал” АД е първото създадено и лицензирано от ДКЦК управляващо дружество в България.

 • Статус Капитал

  УД „Статус Капитал” АД е управляващо дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор.

 • Алфа Асет Мениджмънт

  "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД е основана с цел създаване и управление на гама от взаимни фондове, които предоставят на потенциалните клиенти нови инвестиционни възможности

1 2Предстоящи форуми


Последни Добавени