Институции

Филтър
 • Райфайзен Асет Мениджмънт

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България). Дружеството е сред лидерите на пазара на управление на активи и е първото управляващо дружество на българския пазар, което...

 • Ти Би Ай Асет Мениджмънт

  Управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт е компания от Групата Ти Би Ай, която предлага инвестиционни продукти и услуги за местни и международни индивидуални и институционални клиенти.

 • ДСК Управление на активи

  ДСК Управление на активи АД е с предмет на дейност управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

 • ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

  ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите фонд мениджъри в България, създаден през 2002 г., който понастоящем предлага 8 взаимни фонда и индивидуални портфейли и обслужва близо 2600 корпоративни и индивидуални инвеститори.

 • ЦКБ Асетс Мениджмънт

  Предметът на дейност на “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД включва управление на дейността на колективни инвестиционни схеми (КИС) и на инвестиционни дружества от затворен тип.

 • ОББ Асет Мениджмънт

  „ОББ Асет Мениджмънт” АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г.

 • Реал Финанс Асет Мениджмънт

  Реал финанс асет мениджмънт е управляващо дружество собственост на Холдинг Варна.

 • БенчМарк Асет Мениджмънт

  БенчМарк Асет Мениджмънт е управляващо дружество, част от БенчМарк Груп, което управлява дейността на пет взаимни фонда.

 • Астра Асет Мениджмънт

  УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуални портфейли.

 • КТБ Асет Мениджмънт

  „КТБ Асет Мениджмънт” АД е дъщерна компания на „Корпоративна Търговска Банка АД” и притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

1 2Предстоящи форуми


Последни Добавени