Райфайзен Факторинг обратно


РАЙФАЙЗЕН ФАКТОРИНГ ЕООД, регистрирано през август 2007 година, 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Анализи

Новини

Ръководен екип


Кратка История


РАЙФАЙЗЕН ФАКТОРИНГ

Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без допълнителни обезпечения;
Администриране и събиране на търговски вземания;
Защита срещу кредитен риск.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени