ЦКБ Асетс Мениджмънт обратно


Предметът на дейност на “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД включва управление на дейността на колективни инвестиционни схеми (КИС) и на инвестиционни дружества от затворен тип.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е учредено на 22.11.2006г. и притежава лиценз за управляващо дружество №24-УД от 18.01.2007г. на Комисията за финансов надзор.

Дружеството има разрешение от КФН да организира и управлява три договорни фонда:
- ЦКБ Лидер
- ЦКБ Актив
- ЦКБ Гарант

УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е 100% собственост на “ЦКБ Груп” ЕАД.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени