Ти Би Ай Асет Мениджмънт обратно


Управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт е компания от Групата Ти Би Ай, която предлага инвестиционни продукти и услуги за местни и международни индивидуални и институционални клиенти.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Компанията е най-голямото управляващо дружество в България, специализирано в управлението на активи и притежава лиценз по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с разрешение № 135-УД/21.08.2002г. Ти Би Ай Асет Мениджмънт успешно управлява и консултира управлението на инвестиции на стойност над  1,570 млрд. лева (01.06.2011г.).

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени