Статус Капитал обратно


УД „Статус Капитал” АД е управляващо дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


УД „Статус Капитал” АД е управляващо дружество, създадено през 2006 г. и лицензирано от КФН. Съгласно лиценза дружеството може да управлява дейността на колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества от затворен тип, както и индивидуални портфейли, включително такива на институционални инвеститори.

Статус Капитал управлява активите на три договорни фонда Статус Нови Акции, Статус Финанси и Статус Глобал ETFs.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени