Райфайзен Асет Мениджмънт обратно


Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България). Дружеството е сред лидерите на пазара на управление на активи и е първото управляващо дружество на българския пазар, което предлага едновременно комбинация от чуждестранни и местни фондове.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Момчил Андреев

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е първото управляващо дружество на българския пазар, което предлага едновременно комбинация от чуждестранни и местни фондове. По този начин потенциалните клиенти могат да инвестират както в български активи, така и в най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб.

Дружеството работи в тясно сътрудничество и в съответствие с високите стандарти на австрийската компания Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, която управлява активи за 40 млрд. евро и е лидер в управлението на активи в Европа.

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е лицензирано от Комисия за Финансов Надзор с решение №7 - Управляващото дружество / 22 декември 2005 г.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени