ПФБК Асет Мениджмънт обратно


Предметът на дейност включва управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Управляващото дружество ПФБК Асет Мениджмънт е учредено на 06.02.2004 г. и получава лиценз от Комисията за финансов надзор през м. март същата година. Дружеството е прелицензирано през 2005 г. Предметът на дейност включва управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

От м. септември 2004 г. ПФБК Асет Мениджмънт управлява активите на ИД „Надежда”  като за този период нетните активи на инвестиционното дружество са нараснали 1.6 пъти и към края на 2008 г. възлизат на 4.6 млн. лв.

От 19 ноември 2007 г., ПФБК Асет Мениджмънт започва да предлага дялове на три договорни фонда чрез клоновата мрежа на Първа инвестиционна банка АД.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени