ОББ Асет Мениджмънт обратно


„ОББ Асет Мениджмънт” АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


„ОББ Асет Мениджмънт” АД е лицензирано управляващо дружество с Решение № 171 – УД / 04.03.2004 г., допълнено с Решение № 66–УД/25.01.2006 г. на Комисията за финансов надзор и е вписано в търговския регистър с Решение № 1/ 23.04.2004 г. на Софийски градски съд.

Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД, притежаващо 90.86% от капитала и NBG Асет Мениджмънт, Гърция, притежаващо 9.14% от капитала. Към момента NBG управлява в Гърция и Люксембург 35 взаимни фонда.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени