КТБ Асет Мениджмънт обратно


„КТБ Асет Мениджмънт” АД е дъщерна компания на „Корпоративна Търговска Банка АД” и притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


“КТБ Асет Мениджмънт” АД е учредено по решение на Учредителното събрание, проведено на 12.10.2007 г.; притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по Решение на Комисията № 1608 – УД от 14.12.2007 г.
Записаният и внесен капитал на Управляващото Дружество е в размер на 300 000 (триста) хиляди лева.

“КТБ Асет Мениджмънт” АД управлява два договорни фонда:
- Договорен Фонд КТБ Балансиран Фонд
- Договорен Фонд КТБ Фонд Акции

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени