ЕЛАНА Фонд Мениджмънт обратно


ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите фонд мениджъри в България, създаден през 2002 г., който понастоящем предлага 8 взаимни фонда и индивидуални портфейли и обслужва близо 2600 корпоративни и индивидуални инвеститори.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Един от първите български фонд мениджъри, поддържа вече 8 години водеща пазарна позиция в челната тройка на управляващите дружества. Част от ЕЛАНА Финансов Холдинг.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

- Управлява 7 взаимни фонда с различни инвестиционни стратегии и валути – консервативни, балансирани и високорискови; в лева, евро и щатски долари;
- В партньорство с KBC Асет Мениджмънт: предлага фонд „защитен капитал” специално разработен за български инвеститори;
- Предлага Програма Достъпно спестяване – пет стандартни и три комбинирани спестовни плана;
- Предлага Доверително управление - персонализирана услуга за инвеститори, желаещи да имат инвестиционен портфейл със солидна сума.

От 2006 г. до 2009 г. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт оглавява класацията на фонд мениджърите на в. Банкер и получава наградата „Управляващо дружество на годината”.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени