ДСК Управление на активи обратно


ДСК Управление на активи АД е с предмет на дейност управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Бенедек Кьовеш

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


„ДСК Управление на активи” АД е лицензирано като управляващо дружество съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа с Решение № 862-УД/15.12.2004 г. и Решение № 523-УД/17.08.2005 г. на Комисията за финансов надзор.

„ДСК Управление на активи” АД извършва следните видове дейности:

  • Управление на дейността и инвестициите на колективни инвестиционни схеми, включително инвестиционни дружества от отворен тип, договорни фондове, дялови тръстове и др. подобни.
  • Управление на портфейли, включващи ценни книжа, на инвеститори, включително на институционални инвеститори, по собствена преценка, без специални нареждания на Клиента и в съответствие с изискванията на закона.
  • Предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

„ДСК Управление на активи” АД  е част от унгарската финансова група „ОТП Груп”, като негови акционери са: „Банка ДСК” ЕАД (66%) и „ОТП Фонд Мениджмънт” Лимитед, Унгария (34%)

Банка ДСК разполага с една от най-големите клонови мрежи в страната - 9 регионални центъра, 41 финансови центъра, 181 клона и филиала, 150 банкови офиси и 917 представителства в страната. Банката притежава над 20% дял в клоновата мрежа на всички банки в България. Общата сума на активите на „Банка ДСК” надхвърлиха 8.67 млрд. лв. (към 31.12.2008 г.), което представлява 12,5 % дял в активите на цялата банкова система на България.

ОТП Фонд Мениджмънт е управляващо дружество създадено през 1993 г, което е 100% собственост на най-голямата унгарска банка - ОТП Банк. ОТП ФМ е най-голямото Управляващо Дружество в Унгария с капитал в размер на 3,4 милиона евро. Към 31.12.2008 г. дружеството управлява активи на обща стойност 5,191 милиарда евро, в т.ч. 52 взаимни фонда с 2,42 милиарда евро активи.

„ДСК Управление на активи” АД организира и управлява дейността на пет Договорни фонда, чрез които се покриват основните рискови профила на колективните инвестиционни схеми:

  • Договорен фонд ДСК СТАНДАРТ
  • Договорен фонд ДСК ЕВРО АКТИВ
  • Договорен фонд ДСК БАЛАНС
  • Договорен фонд ДСК ИМОТИ
  • Договорен фонд ДСК РАСТЕЖ

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени