БенчМарк Асет Мениджмънт обратно


БенчМарк Асет Мениджмънт е управляващо дружество, част от БенчМарк Груп, което управлява дейността на пет взаимни фонда.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


БенчМарк Асет Мениджмънт управлява дейността на пет взаимни фонда – договорни фондове БенчМарк Фонд-1 Акции и облигации, БенчМарк Фонд-3 Сектор недвижими имоти, БенчМарк Фонд-4 Енергетика, БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ и БенчМарк Фонд-6 Паричен, и инвестиционно дружество от отворен тип БенчМарк Фонд-2 Акции, както и предоставя услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли, включително на институционални инвеститори.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени