Астра Асет Мениджмънт обратно


УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуални портфейли.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


УД Астра Асет Мениджмънт АД има разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява три договорни фонда - ДФ Астра Кеш, ДФ Астра Баланс и ДФ Астра Плюс.

Дружеството е член на Централен Депозитар АД.

УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз съгласно решение № 627-УД/18.06.2008 г. от Комисията за финансов надзор. УД Астра Асет Мениджмънт АД е вписано в търговския регистър на 04.07.2008 г.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени