СЕАФ България обратно


СЕАФ България присъства на българския финансов пазар от 1994.

Анализи

Новини

Кратка История


Базиран във Вашингтон, САЩ, SEAF повече от 10 години управлява 168 милиона долара под формата на инвестиции в над 200 малки и средни предприятия от 23 страни чрез своята мрежа от инвестиционни фондове.

СЕАФ България присъства на българския финансов пазар от 1994. Основана и управлявана от SEAF (Small Enterprise Assistance Funds), организацията ръководи два фонда за рисков капитал в България - СЕАФ Транс Болкан Фонд България (TBBF) и Кеърсбек България.

Основан през декември 2000 с капитал от 22 милиона долара, Транс-Болкан Фонд е инвестиционен фонд, който инвестира чрез свои локални фондове в предприятия от България (Транс-Болкан Фонд България), Румъния (Транс-Болкан Фонд Румъния), Хърватска (СЕАФ Хърватска) и извършва преки инвестиции в други страни от региона. Поради изчерпване на средствата, определени за инвестиране, в момента Транс-Болкан Фонд България не извършва нови инвестиции.

Кеърсбек България е рисков фонд за насърчаване на предприемачеството чрез дългосрочно финансиране на малки и средни предприятия. Средствата за инвестиции са осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) и Американската агенция за международно развитие (USAID).

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени