Адванс Екуити Холдинг обратно


Адванс Екуити Холдинг, част от финасова група Карол, е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен интерес в частни (непублични) компании.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Дружеството е учредено в началото на 2006 г., а от средата на същата година придоби публичен статут чрез увеличение на капитала през БФБ-София.
Фокусът на Адванс Екуити е инвестиране на набраните от капиталовия пазар средства в прохождащи, млади и развиващи се частни компании, които притежават висок потенциал за растеж, както и способен и мотивиран мениджърски екип.
Адванс Екуити подкрепя финансово перспективни бизнес проекти срещу придобиване на собственост в компаниите. Освен това компанията придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени