ДСК-Родина обратно


Пенсионноосигурителна компания “ДСК-Родина” АД осъществява дейност от 1997 г. Основен акционер на Компанията с 99.75% от капитала е “Банка ДСК” ЕАД, част от международната финансова група ОТП.

Чрез териториалната мрежа на Банка ДСК, клиентите на ПОК „ДСК-Родина” имат възможност да бъдат обслужвани в широка клонова мрежа с над 390 офиса в цялата страна.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Виолина Маринова

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Пенсионно осигурителна компания “ДСК-Родина” АД е създадена през 1997 година.

От 1999 г. Компанията е член на Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), от 2000 г. на Кoнфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), а от 2007 г. – член на Българска минно-геоложка камара.

Лицензирана е с Решение № 1 от 21.09.2000 г. на Съвета по допълнително социално осигуряване за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. По силата на тази лицензия ПОК “ДСК-Родина” АД регистрира Доброволен пенсионен фонд “ДСК-Родина” - ДПФ “ДСК-Родина”, Професионален пенсионен фонд “ДСК-Родина” - ППФ “ДСК-Родина” и Универсален пенсионен фонд “ДСК-Родина” - УПФ “ДСК-Родина”.

С Решение №978 от 03.08.2007 г. КФН издаде на ПОК „ДСК-Родина” АД разрешение за управление на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина” - ДПФ ПС „ДСК-Родина”.

Броят на осигурените лица към 31.12.2009 г. в пенсионните фондове, управлявани от компанията е 379 019 души, съответно: в Доброволния пенсионен фонд - 45 912 души, в Доброволния пенсионен фонд по професионални схеми - 4 769 души, в Професионалния пенсионен фонд - 19 253 души и в Универсалния пенсионен фонд - 309 085 души.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени