ЗОК ЦКБ-Здраве обратно


Предлаганите от ЗОК „ЦКБ Здраве” ЕАД  услуги гарантират своевременен и адекватен достъп до изпълнителите на медицински услуги, позволяващ ранната диагностика и лечение. Това осигурява възможност за навременно лечение на възникналите заболявания и намалява риска от хронифициране на същите. Ограничава се временната или трайна загуба на трудоспособност, както и опасността от инвалидизиране.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Здравноосигурителна компания „ЦКБ Здраве“ ЕАД е лицензирана от Комисията за финансов надзор с лицензия №1332-ЗОД от 19.11.2007 г., с предмет на дейност Доброволно здравно осигуряване.

За да осигури качествено обслужване на своите клиенти, ЗОK „ЦKБ Здраве” ЕАД избра за свои контрагенти, свързани с предоставянето на медицински услуги и стоки, водещи лечебни заведения на територията на цялата страна.

За по-малко от една година компанията реализира изграждането на информационна система, осигуряваща надеждност на информацията, реализирана при осъществяването на осигурителната дейност.

Основният капитал на компанията е в размер на 1 млн. лева, като от 2008 г. е стартирала процедура за увеличаване му. Привличането на стратегически инвеститор в областта на социалното осигуряване като AG2R – Франция, управляващ над 9 милиарда евро активи, ще допринесе за утвърждаване европейския облик на компанията.

Към настоящия момент собственик на Здравноосигурителна компания „ЦКБ Здраве“ ЕАД е ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, собственост на Химимпорт АД.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени