ЗОК България Здраве обратно


Компанията е специализирана в предоставянето на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите на корпоративни клиенти, като поема цялостната здравна грижа за служителите и работниците.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Петя Славова

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


“ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД е лицензирана компания за допълнително доброволно здравно осигуряване /Лиценз № 3 издаден от Агенцията за финансов надзор на 13.04.2004 г./.

ЗОК България Здраве АД е част от „Феста Холдинг“ АД, водеща финансова група на българския пазар, която притежава повече от тридесет дружества, извършващи успешна дейност в целия спектър на търговията, производството и услугите. Холдинговата структура има утвърдени позиции в областта на банковото дело, винопроизводство и лозарство, туризма, строителството, търговията с недвижими имоти.

Основен акционер на ЗОК България Здраве АД е “ИНВЕСТБАНК” АД.

Дружеството е с най-голям регистриран капитал сред всички здравноосигурителни компании - 4,4 млн.лв.

Новите лицензирани здравно-осигурителни пакети са без лимит и покриват остро възникнали и хронични заболявания.

Компанията има сключени договори с над 500 лечебни заведения в цялата страна, в които работят изтъкнати професионалисти в своята област както и определени аптеки и оптики.

Здравноосигурените лица имат възможност за свободен избор на изпълнител на медицинска помощ от всички лечебни заведения, с които Компанията има договорни отношения. Достъпът до лекарите-специалисти в лечебните заведения се улеснява от медицинските координатори, които оказват персонална грижа и внимание към осигурените лица.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени