ЗК Български имоти обратно


Застрахователна компания „Български имоти” АД е създадена през 1994 г. с решение на Софийски градски съд от 06.04.1994 г., като компания от общ тип.
На територията на страната се изграждат 60 офиса с над 300 сътрудници, което позволява да се осъществи бързина и качество в обслужването на клиентите и в изплащане на обезщетенията по щетите.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Франц Фукс

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Застрахователна компания „Български имоти” АД е създадена през 1994 г. с решение на Софийски градски съд от 06.04.1994 г., като компания от общ тип.

На 10.08.1998 г. застрахователна компания „Български имоти” АД получава лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане, съгласно изискванията на Закона за застраховане.

На територията на страната се изграждат 60 офиса с над 300 сътрудници, което позволява да се осъществи бързина и качество в обслужването на клиентите и в изплащане на обезщетенията по щетите.

През ноември 2002 г. най-голямата австрийска застрахователна компания „Винер Щетише Ферзихерунг АГ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” става мажоритарен собственик на застрахователна компания „Български имоти” АД, чрез закупуването на основния пакет от капитала й.

На 08.06.2005 г. на редовното Общо събрание на акционерите на ЗК „Български имоти” АД, основният акционер „Виена Иншуърънс Груп” взема решение да направи инвестиция, в резултат на което размерът на уставния капитал на компанията става 9 308 108 лева.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени